Infrastructuur

Het werkterrein van R&B Civiel- en Cultuurtechniek B.V. is divers en varieert van kleine tot grotere projecten.
Wij zijn werkzaam op het vlak van bedrijfs- en industrieterreinen, recreatieterreinen, parkeerplaatsen, wandelpaden, plantsoenen en groenvoorzieningen.

Werkzaamheden die wij ten behoeve van de openbare ruimtes hebben verricht zijn o.a.:

Constructiewerk

Het werken langs de snelweg is ons niet vreemd, zowel overdag als ’s nachts. R&B Civiel- en Cultuurtechniek B.V. heeft o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Deze werkzaamheden verzorgen wij o.a. voor bedrijven, woningbouwcorporaties en overheidsinstellingen. Wij informeren u vrijblijvend welke mogelijkheden er zijn.